NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021

Nieuws  uit  ons  TREFPUNT  NAJAAR 2021   

We  melden  het overlijden, van ons medelid  Mevr.  Vaerendonck Maria,  graag gezien  bij onze medeleden en  steeds  aanwezig  op al  onze activiteiten,  de laatste jaren  echter was het voor haar toch  moeilijk en  de gezondheid  verliep  niet meer  naar wens.  We  bieden de familie onze kristelijke deelneming aan  en wensen  hen  moed en sterkte  om  het verlies te dragen.  De herinneringen met en  aan Maria  zullen  velen bijblijven.

Een  overzicht van  ons  JAARPROGRAMMA:   najaar  2021

Sportkalender  Pétanque   augustus: de pétanque-woensdagen 4-11-18-25   VK Tielrode  14  uur

                   september:  pétanque:  woensdagen  1-8-15-22-29 VK Tielrode 14 uur

                   oktober:  pétanque  woensdagen  6-13-20-27 Provinciaal domein  De Ster Sint-Niklaas 14 uur

                   november: pétanque woensdagen 3-10-17-24      De Ster  Sint-Niklaas  14 uur

                    december: pétanque woensdagen  1-8-23-29        De Ster  Sint-Niklaas 14 uur  

Wie graag  een sportieve namiddag wil  beleven is van harte welkom

Donderdag  16  september:    SNEUKELTOCHT

We houden een fietstochtje in onze onmiddellijke omgeving,   vertrek  kerkplein 13u30  en  houden  halt  bij  Jef  en Mariette  met koffie,  gebak,  fruitsap en jenever…  En  eindigen  in  het  Gildenhuis  met  frieten  Vol au  Vent.  Alle leden en vrienden en kennissen zijn deze namiddag welkom!!!  Om een  duidelijk  overzicht  te bekomen over  het aantal  deelnemers vragen we wel om in te schrijven.  De wijkverantwoordelijke komt  uw deelname noteren.  Wie  met de wagen naar Jef en Mariette komt:  er is parking.  Wie rechtstreeks  naar het Gildenhuis  komt  wordt verwacht  vanaf  15u30.

Menu om  16u30  —  traiteur: “ Vleeshoeve”  Inschrijven  tot  9  september, de  wijkverantwoordelijke brengt  het    aantal  deelnemers binnen   bij  Rita of  Wilfried.   Prijs:  leden: 25 € –  niet leden: 27 €  p/p

Donderdag  7 oktober  UITWAAITOCHT   BEULINGENTOCHT

Een  tochtje  in de onmiddellijke omgeving —  vertrek  parking  sporthal ‘Tilroda’ 13u30  eindigen  Gildenhuis.  Op het  menu:  zwarte  beulingen  met brood en appelspijs,  koffie,  iedereen welkom .  Dit aan de prijs van  13€ leden  —  niet leden:  15€ p/p   .  de wijkverantwoordelijke komt noteren en brengt de inschrijvingen bij  Rita of  Wilfried.

Fietstocht:  in de richting van  Waasmunster met een  halte voorzien.  Bij  ongunstig weer en wie niet zou meefietsen maar toch  wil deelnemen …. Afspraak 15u30  in  het  Gildenhuis.   Zorg  met zijn allen  dat U  er bij bent …  gezelligheid  met een ouderwetse  “Breugel”    Inschrijven tot  1 oktober  

Muziek:   Opreden  van Michaël  Lanzo en Angelo Martinez

  Dinsdag  12 oktober  14 uur  Emiel Naudtszaal ( i.s.m.  Ouderenadviesraad )  Michael Lanzo  werd in 2013 beroemd in  Vlaanderen  door zijn deelname aan  en overwinning  Belgium’s Got Talent.  “Het nieuwe licht”  werd een grote hit.  Al de singles die Michael daarna uitbracht  werden goed ontvangen  Het licht klassieke repertoire waarmee Vlaanderen hem  leerde kennen , maakte plaats voor een eigentijds repertoire en bijpassend imago.  Wat wel gebleven is,  is zijn unieke stemgeluid.

Angelo Martinez  zijn prachtige stem waarmee hij zowel moeiteloos uithaalt als heel ingetogen  kan zingen.  Zijn debuutsingle “ Als ik even in je ogen kijk” was de start van muzikale droom.  Hij behoort  in de categorie opkomend talent.

PRIJS:  12€   ( koffie en  gebakje inbegrepen )   —— Kaarten  bestellen bij de voorzitter!

Temse  danst  met  DJ Christaan  Bruggeman  dinsdag 23  november 14 uur in JOC De  Nartist

Na he succes van de vorige jaren maken we er weer een leuke dansnamiddag van  met een gezellige mix  van  allerlei dansstijlen, schlager, oldies, slows  …  Vlaamse  gouden klassiekers en nog veel meer.  We nemen de senioren mee op de dansvloer voor een swingende namiddag.  Muziek met aangepast volume mensen die komen voor een gezellige  babbel kunnen  eveneens genieten …( einde voorzien rond 17 uur PRIJS:  12 €  ( koffie en  gebak inbegrepen )   Volop amusement en  plezier!!

Verder reeds  te  noteren: —  dinsdag 8  feb  14 uur  “Les Triadours “  zingen  Edith — Emiel  Naudtszaal

—  donderdag 10 maart 14 uur  WZC De Reiger:  Paul  Bruna    (   verdere info  over  deze  2  optredens volgt in een later berichtenblad )

Een  volgende praatcafé  dinsdag 9  november  14 uur  “Kleine Zaal”  Gildenhuis

Gespreksonderwerpen  zie volgende uitnodiging

Donderdag  21    oktober    ALGEMENE  VERGADERING

DE  DATUM  REEDS NOTEREN!

Bij  deze gelegenheid nodigt het Bestuur U uit tot de algemene jaarvergadering  met verslag  van de voorbije activiteiten,   een  kasverslag, en een kort  overzicht en vooruitblik  naar het volgende werkjaar.

12 uur  “ Aperitief welkom  door de voorzitter,  met tussendoor  jaarverslag,  financieel verslag en een  vooruitzicht naar het nieuwe jaarprogramma. Huidige voorzitter  Jean  neemt zijn  ontslag een welkom  aan  de nieuwe voorzitter Michel.

Het  ontspanningsgedeelte:  Verdere  info:   traiteur   :”De Variant”  prijs, programma,  en  menukeuze in een  volgende berichtenblad

Donderdag  16  december   KERSTFEEST   GILDENHUIS

KERSTFEEST  –  IEDEREEN  WELKOM       Datum reeds noteren!!!

Gildenhuis  open vanaf 10u30  —  11 uur  Kerstbezinning door:  Diaken Todts Martin

MENU:      (  traiteur:  “ Het  Festijntje “ )  keuze,  deelnameprijs,  programma,   kerstgeschenk  …  dit alles in  een  volgend berichtenblad

Ontspanning:   DJ  Rudy  Scholiers:  aangepaste    luistermuziek  op  Keyboard

Voor iedere deelnemer een kerstgeschenk

Geachte Leden,  Corona –  tijden  hebben ons lang  weggehouden.

Ontspanningsnamiddagen Feestelijkheden,   … Info-namiddagen ….  Sportactiviteiten …. Gezellig een  drankje    bij een  deugddoende  gesprek was  er niet meer  bij.

Toch  hebben we via onze  wijkverantwoordelijken  contact  blijven  houden  met onze leden.  Een paar geschenkjes …  een  koffienamiddag  bracht ons terug  samen.  Onze  wijkverantwoordelijken  bleven op post al  was  het  soms  maar eventjes  met  een  bezoekje brengen.

Wat nu:   het  ganse bestuur  heeft  een fantastisch eindejaars-programma in  elkaar  gewerkt …  U allen  hebt  nu  de kans om   er  aan  mee te doen  door uw  aanwezigheid   …  Wij  verwachten  U zeker op onze activiteiten …  breng  gerust  iemand mee  zodat zij ook  kunnen genieten van een  ganse  groep  OKRA  Tielrode-leden   waar  het  fijn  is  om samen te  genieten … een  drankje met een babbel …  verzorgde activiteiten   en  vooral  samen zijn  met al onze leeftijdsgenoten ….

Wij  verwachten  U allen en  danken  U  steeds voor uw  aanwezigheid,   maak  van al deze gelegenheden gebruik  om de draad   met elkaar terug  op te nemen ….   Laat  de volgende jaren  niet verloren gaan ….  Geniet  van wat  nog mogelijk is   …..

Het  Bestuur van  OKRA  trefpunt  TIELRODE   verwacht U allen