Okra Tielrode

een vereniging vol leven

Over ons

OKRA
Een beweging die werkt rond vier woorden

OPEN, KRISTELIJK, RESPECTVOL, ACTIEF

OKRA… Een beweging die verder bouwt rond haar bestaande pijlers:
Een fris en gevarieerd sociaal-cultureel aanbod
Én een trefzekere belangenbehartiging met en voor ouderen en eveneens creatief in al zijn activiteiten

OKRA verenigt gepensioneerden, en zij die in dezelfde levensfase gekomen zijn, om hun persoonlijke ontplooiing en hun deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen.

Doelstelling:
Zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten die bijdragen tot hun
persoonlijke ontplooiing. We zijn een vereniging van senioren bij wie iedereen terecht kan. Wij kunnen met onze vereniging heel wat aanbieden, waaronder: fietsen, petanque, culturele activiteiten, info, seniorenacademie, voordrachten, daguitstappen, koffie-en ontspanningsnamiddagen, ledenfeesten enz ….

Wil je ook behoren tot deze dynamische groep, aarzel dan niet en blijf lid en motiveer andere mensen uit uw familie, vriendenkring en geburen en sluit aan bij OKRA TIELRODE.
Als je lid wil worden van ons trefpunt, neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Het lidgeld bedraagt:

  • 30€ (ook bewoners serviceflats)
  • 50€ per gezin (meer dan 2 leden mogelijk / wonende op zelfde adres)
  • 12€ voor een rusthuisbewoner
  • 10 € sportverzekering (terugbetaald door ziekenfonds)

De voorzitter: Kurt Speleman

VAN HARTE WELKOM