Beste  OKRA LEDEN : De maanden juli  en augustus als traditionele  verlofmaanden,  geen OKRA magazine maar wel een omzendbrief […]