Nieuws  uit  ons  TREFPUNT : Beste  leden,  de  huidige  bestaande  corona-maatregelen   veranderen  steeds en  we  moeten er ons  […]