Nieuwsbrief juni 2021

Nieuws  uit  ons  TREFPUNT :

Beste  leden,  de  huidige  bestaande  corona-maatregelen   veranderen  steeds en  we  moeten er ons  aan  aanpassen,  gelukkig  gaan  nu  alle cijfers  in de goede richting  en  laat ons hopen  dat het ergste  reeds  voorbij  is  en laten  we  uitkijken naar de  toekomst ….

De  weersomstandigheden  in  april  en  mei  waren  zeker niet denderend en een uitnodiging naar buiten activiteiten was  niet al te hoopgevend ….  Maar kom de  maand  juni  zal  ons misschien  meer  warmte en zonlicht  geven ….

WAT  HEEFT  ONS TREFPUNT  IN HET VOORUITZICHT ,Wat betreft  het fietsen  proberen we onze pedalen terug  rond  te krijgen  in de maand  juli.    We zullen  de ritten  die in onze omgeving  blijven  tijdig  aankondigen  en  het  blijven  namiddag  fietstochten zijn.   (   Een  gezellig terrasje na  een fietstochtje  zal  zeker  in  de smaak  vallen,  en  hopelijk  kunnen  de tavernes  hun  deuren  volledig  openen ).

PEDANQUE – SPEL   (  We maken  afspraken  met het  bestuur van  VK  TIELRODE )      De terreinen  zijn door  de  technische  dienst van de gemeente reeds  gekuist.   Van zodra  dat we toegang hebben  tot  het sanitair blok  en de cafétaria  zullen we starten.  Al  blijft  gebruik  van mondkapje verplicht .  Spelers gebruiken  hun eigen materiaal,   geen knuffel momenten  en afstand houden  enz …     GRAAG  HIER EEN OPROEP  NA LANGE  STILTE:     NIEUWE SPELERS ZIJN  VAN  HARTE  WELKOM,    waarom  eens niet proberen? 

WAAR  WE  VOORAL   NAAR UITZIEN :  ( na  de versoepelingen  van  9  juni !!!)

Graag  willen  we al onze leden  eens  uitnodigen  voor een gezellige Babbel-  en  Praatnamiddag  in het  Gildenhuis.

Na  maanden  van  afwezigheid zal  dit  zeker  deugd  doen  en  valt er zeker  heel wat bij te praten.

Het zal  voor ons allen  een  boeiende  namiddag  worden …  terug eens samen zijn  met en bij elkaar.

Een   namiddag  met   gratis  koffie  en  gebak  voor iedereen.  Van  zodra  dat  we  volledige  toegang  hebben  tot  het  Gildenhuis, maken  we  deze datum  kenbaar en  hopen we U  allen te mogen  welkom  heten.  We  voorzien  een  donderdagnamiddag  14  uur.   Op  deze  namiddag  zullen  we dan ook verder  ons programma  kenbaar  maken.    Laat ons deze  namiddag plaatsen in het teken van:

IEDEREEN   HEEFT  IEMAND NODIG

Wat zijn  we  zonder elkaar?

Zoveel  mensen voelen zich niet verbonden

Zij leven  in  de schaduw  van ons  bestaan

Achter gesloten  deuren.

Het kan  zomaar  je buurman zijn,  een vergeten kennis  of een verdwaalde vriend.

Een  glimlach  doet nochtans al deugd,  een warme begroeting en  een open blik;

Met daarbij de vraag:  Hoe  gaat  het  nu  echt  met jou.

IEDEREEN  HEEFT IEMAND  NODIG