Nieuwsbrief juli -augustus 2020

Beste  OKRA LEDEN :

De maanden juli  en augustus als traditionele  verlofmaanden,  geen OKRA magazine maar wel een omzendbrief met een stand van zaken in deze  corona-periode.

Enkele berichten  in verband met activiteiten in ons trefpunt  en eveneens een mogelijke hervatting van  deze.   Er zijn  wel reeds versoepelende maatregelen maar voor sommige zaken zijn er wel  strikte voorwaarden  en  duidelijke richtlijnen die we moeten naleven.

Het voornaamste is wel:  dat we het corona virus  buiten ons blijven houden  en  dat we ons  verder  blijven beschermen.    We  hebben op onze leeftijd een  bijzondere taak  en dat is zorg dragen voor onze eigen  GEZONDHEID    en dat is het BELANGRIJKSTE   ….

Beperkingen  en strikte voorwaarden maken het soms  niet gemakkelijk en zorgen er voor dat het organisatorisch niet mogelijk is om  sommige  activiteiten te organiseren …   Hiervoor rekenen  we op uw begrip  …

AANPASSINGEN    EN   MOGELIJKE    ACTIVITEITEN    EN    DIT    ALLES     ONDER VOORBEHOUD.

FIETSEN:   We  voorzien een tweetal  tochtjes  –   op    DONDERDAGEN  — 23 JULI    en 13  AUG

Samenkomst:  Sporthal  Kerkplein: 13u30 kleine afstand voor iedereen bereikbaar! Een  groep  fietsers  van  max  20  personen —  gekende afstandsregels   tussen de deelnemers en eveneens bij de rustpauze— vermijd  lichamelijk contact  —  breng  handgel mee —  mondmasker of sjaal is een aanrader      enz  ….een gezellige tocht  …. Eens terug samen  ….

PRAATCAFE:   Om al onze  leden eens terug bij elkaar te brengen voorzien we deze  in de ‘Grote Zaal Gildenhuis’   Dinsdag 25  augustus  in de namiddag,  we bieden aan  gebak en koffie …  verdere  info   en programma   volgt nog  ….  Eens bij elkaar genieten  na zo een lange periode  van afwezigheid  zal  deugd  doen ….

KIPPENTRITSING:    is  onmogelijk  om te laten doorgaan en  vervalt  dus!

PETANQUE:    aangezien we met onze  ganse groep  tot de risico personen  behoren …juli  en augustus  soms  hoge temperaturen geven ….  En het spelen zelf  net wat voorwaarden en aanpassingen vraagt … hebben we beslist om   tijdens juli en augustus  niet te spelen – voor september wachten we nog naar eventuele versoepelingen  enz  ….

BINGO-NAMIDDAG  zonder tegenbericht  voorzien  we op DONDERDAG  10   september  verdere  info  volgt  wel  ….

HALVE DAGREIS:    misschien zit de mogelijkheid  erin  om  nog iets te organiseren onder de vorm van een halve dagreis in onze onmiddellijke omgeving,  maar dat is nog afwachten ( planning  voor in de maand september….? )

PANNENKOEKENDAG :  we opteren volgend jaar om deze te laten doorgaan op een  zaterdagnamiddag.

WAT  BETREFT:  ALGEMENE VERGADERING  DONDERDAG  29  OKTOBER

BEULINGENFEEST:    DONDERDAG   1  OKTOBER      (BARBECUE  LATEN WE WEGVALLEN)

KERSTFEEST: DINSDAG 15   DECEMBER

DEZE  INFO EN AANPASSINGEN VOLGEN LATER

Beste leden  het corona-virus  heeft gezorgd  voor  heel wat aanpassingen in onze samenleving …we zullen er mee moeten leren omgaan ….   Wat de toekomst ons  zal  brengen is een  vraagteken …  hoe alles verder zal  evolueren in het verenigingsleven  moeten we ook afwachten  …  dat het allemaal anders zal  zijn  daar zijn we ons zeker en vast van  overtuigd  …we zullen het allemaal voorzichtiger moeten nemen en onze eigen gezondheid op de eerste plaats stellen …  in afwachting wenst het bestuur al onze leden een aangenaam  weerzien  bij de volgende activiteiten indien dit mogelijk is … pas op  u zelf en blijf  voorzichtig  met al uw contacten  …  verder wensen  we iedereen  een aangenaam en zonnig  verlof  ….  Verdere info  zullen we u allen toesturen en  dit volgens de omstandigheden  ….   LET OP UW  GEZONDHEID  IN  ALLE OMSTANDIGHEDEN ……