NIEUWSBRIEF MEI – 2021

Nieuws  uit  ons trefpunt:  We  melden  het overlijden  van Mevr.  Lucienne  Haentjens  en  Mevr.  Simonne  Geerts,  trouwe leden  van ons trefpunt,  innige deelneming  in  de  droefheid en moed en sterkte aan de familie.

Reeds  verscheidene  keren  dachten  wij  sommige activiteiten te kunnen  heropstarten   maar   telkens  door   een blijvende stijging  van het aantal  coronabesmettingen  en  het aantal  ziekenhuis opnames  bleef  telkens de  boodschap  dat  we alles  moesten   opschorten, onze  buitenactiviteiten:   fietsen,  petanque  zullen voor latere datum  zijn.  Feestnamiddagen  in  ons  Gildenhuis  zullen  we  opnieuw programmeren van  zodra  we  er de kans toe  krijgen.

Veel   van onze  leden zijn  reeds voor de eerste keer gevaccineerd,  men is volop  bezig  en  weldra  ben jij eveneens aan de beurt,   wees  solidair en samen geraken   wij er wel  door  ….

Ook   dit  jaar  was  Pasen  een  feest  van  hoop,   dat  het wel  snel voorbij zou  gaan,   er is twijfel,  onzekerheid ….   Als  het minder gaat ,  wees  er dan voor elkaar,   elkaar   kracht  geven   en   hoop  op  betere tijden ….    We zullen  elkaar  terugvinden,  van zodra  het weer mag.

Hopelijk   komen er in de maand  mei   en   juni …  nieuwe versoepelingen  en  zullen  met  het  ganse bestuur een  activiteit plannen  waar  we   met zijn allen  elkaar  blijgezind  kunnen  ontmoeten.  We  plannen  al  zeker  en  vast een  aangename namiddag   met  koffie  en gebak  voor al  onze leden  en dit van zodra we zekerheid  hebben  dit  te kunnen  organiseren:   een  blij  en aangenaam  weerzien  na   zovele  maanden   van  wachten.

  WE  HEBBEN  NOOD AAN  CONTACT EN AAN  ELKAARS  AANWEZIGHEID

N I E U W           L E VE N

Buiten  spreekt alles van nieuw   leven:   De bloemen en  de bomen  bloeien

De lucht  is hemels  blauw  En ook  de vogels  gaan weer stoeien.

De bijen  zoemen  weer  volop,  een  nieuwe lente is een nieuw geluid….

En  om  ons heen blijft het zo  stil:   de  mensen leven nog op afstand – zoals  de  overheid het van ons wil –   maar  als je beter  uit je ogen kijkt,  dan zie je wat ons kracht kan geven:   wat  mensen voor mekaar gaan doen  in deze  dagen van puur  overleven:

Zomaar  een  glimlach  of een knipoog  naar elkaar,

Zomaar een  kaartje  of een  woord,

Zomaar  een  simpel  belletje,

Alles zo  klein  maar toch  zo groot,

We  kijken  volop  uit  naar  een  nieuwe  lente en zomer …

En  laat   ons samen  genieten  met  iedereen  rondom  ons …

Volhouden  en  Hoop