Nieuwsbrief mei 2020

Berichten  uit ons  trefpunt:

Van  harte   proficiat  aan het  gouden huwelijkspaar, op  2  mei  vierden  Wilfried en  Christiane  Verbeke  Van Bunder hun  50-jarig  huwelijksjubileum,  we wensen hen  veel  geluk en    beiden een  goede gezondheid   en nog vele jaren samen   met familie,  buren,  en  vrienden  van OKRA,   dat we hen  nog vele jaren mogen  begroeten op al onze activiteiten  van OKRA  Tielrode.  

De  dagen  glijden voorbij,   seizoenen  komen en gaan.

Jaren  worden herinneringen,  de tijd staat niet stil.

Maak  dus even tijd  om  samen te genieten.

Herinner  jullie gisteren ,  droom van morgen, maar leef vandaag!!!

NOGMAALS  VAN HARTE  PROFICIAT   AAN JULLIE  BEIDEN    vanwege  Bestuur en Leden.

Eveneens melden wij  het overlijden van ons medelid  Herman Van  Britsom geboren op  13  februari 1935.    Afscheid nemen van iemand die ons  zo  dierbaar was doet altijd  pijn.  Ook al komt  zijn  dood voor vele  OKRA- leden  toch nog snel en onverwacht. Rustig  en zacht  tegenover iedereen met hier en daar toch  de nodige kwinkslag.   Vriendschap  had  hij tegenover iedereen, voor mensen van de derde leeftijd  was het een vreugde als hij  erbij was.   

Het verenigingsleven  lag  hem,  en  vooral  OKRA  na aan het hart. OKRA  was voor hem  een stuk   levenswerk in  zijn vrije  tijd .  Hij  was verbonden  met vele  mensen  in het OKRA  bestuur  waar  hij  bestuurslid   (KGB   Kat.  Bonden van  Gepensioneerden )  was.   Hij  was secretaris  van 1998  tot   2013  waar  hij de taak van  Jos  Lemmens overnam. Steeds nauwgezet, fier,  en opgewekt en  een speelse inbreng op de vergaderingen.   Steeds konden we genieten als hij in onze nabijheid was.  We zijn  hem dankbaar  voor hetgeen hij  voor  ieder lid  van  OKRA   heeft  betekend.  We  wensen zijn echtgenote Rolande  en  familie  moed en sterkte  in deze moeilijke tijd  om  dit verlies te kunnen dragen.   Herman  zal bij velen    in hun  gedachten  aanwezig blijven.

CORONA –   TIJD   ——-  EEN  ONZICHTBARE   VIJAND

2020  Het  jaar was  pas gestart,   we voelden reeds de lente  die op  komst was  en ineens werd het een vreemde tijd …    de lente die de start werd  van het nieuwe jaar  met zijn pracht en kleur in  bloem  en plant   werd voor ons allen  de   onwezenlijkste tijd  waarbij   iedereen  bleef stilstaan.

 Alles in de natuur  kwam tot   nieuw leven   maar ondertussen  werden  er  duizenden   mensen   met de dood bedreigd.   Cijfers van overlijdens  en besmettingen volgen elkaar in  steeds hogere  graad op.  Iedere  dag  na onze slaap   kwamen we terecht in een andere wereld.   Vele  van onze zo vertrouwde zaken vielen van ons af.   We  verliezen   mensen  en onze gezondheidszorg  moet rekenen  op  de hulp  en de inzet   van velen om  deze  crisis,   wereldwijd,   te kunnen  overwinnen.

  Het  virus  zal  onze manier van samenleven  ontwrichten  en  helemaal  veranderen .Laten we er voor zorgen dat we de voorgestelde regels respecteren en de risico’s  vermijden  zodat we onze medemensen  niet  verder  in gevaar brengen .

En  toch hebben we wensen en dromen in deze onwerkelijke   tijd  en   de dagen   die  ons nog te wachten staan,  dat  we het gewone in ons  dagelijks leven terug mogen  ervaren.

Een hartelijke dank  voor al  het personeel van  ons plaatselijk  zorgcentrum  “Huize Vincent”voor de toewijding en de zorg  voor al de rusthuisbewoners  waarbij ook leden van  OKRA  Tielrode hun  verblijf hebben .

Wij  hopen   met zijn  allen  dat alle mensen die we lief hebben in  dit bestaan,  deze periode van onzekerheid  gezond  mogen doorstaan en dat we spoedig iedereen mogen  bezoeken,  omarmen en  liefde geven.     Zorg voor elkaar  en al de anderen  ….  Groeten  van  OKRA   Tielrode .    De Voorzitter en  Bestuur  van ons trefpunt  Tielrode.    

Berichten  voor eventuele activiteiten  volgen  later en  volgens de passende   en  mogelijke omstandigheden.   We  houden U  op de hoogte en hopen U allen spoedig  en gezond terug te zien.