Nieuwsbrief mei 2019

Nieuws uit ons trefpunt:

Graag heten we welkom aan 2 nieuwe bestuursleden, namelijk Mevr José Varendonck en Mr Michel Menten, van harte welkom in ons bestuursteam,
ons trefpunt heeft inderdaad nood aan nieuwe krachten en dit om onze werking verder te kunnen blijven uitdragen …
Wie zich verder geroepen voelt om onze werking te steunen of behulpzaam te zijn … geef een seintje aan de voorzitter!

Onze laatste activiteit “ Filmarchief OKRA Tielrode “ trok heel wat belangstelling! Een 50-tal leden waren aanwezig … in het najaar plannen nogmaals dergelijke activiteiten! Er is nog net wat fotomateriaal over Tielrode: “ vroeger en nu “ te verwerken en te bekijken … nostalgie en een terugblik in het verleden van onze gemeente …..

PETANQUE dagen voor de maand mei : 8 – 15 –22 – 29 van 14 tot 17 uur — Plaats van afspraak: Terrein: VK Tielrode – deelname: 1,5 € p/p iedereen welkom, kom eens kijken …en probeer eens …. Een aangename namiddag …. Misschien de smaak te pakken ? ….Hopelijkzit het weer ons mee tijdens deze sportieve namiddagen ….
Een woord van dank aan schepen Hugo Maes, door zijn toedoen en via de technische dienst kunnen we nu genieten van nieuwe pétanque-banen mooi afgewerkt … enkele rustbanken …. van harte dank daarvoor. Kom eens zien en vooral speel mee!!!

Bedevaart GAVERLAND – MELSELE 1 mei Fietstocht of met eigen vervoer! Wie wenst deel te nemen aan de “Beweging.net” vroegere ACW bedevaart naar Gaverland op 1mei, zowel met de fiets of eigen wagen, zeker inschrijven bij Renilde Cant of bij Godelieve Vinck, dit voor het aantal boterhammen en drankjes bij de terugkeer in taverne “ The Ranch” vertrekfietsers 10u30 kerkplein, pick-nick voor middag meenemen, terugkeer via Velle en zo naar “ TheRanch”…. Hopelijk een mooie lentedag ???Renilde: tel: 03 711 25 79 Godelieve: tel: 03 771 55 16

Donderdag 9 mei: OKRA presenteert BINGO NAMIDDAG —- GILDENHUIS — 14 UURWe nodigen uit: al onze leden met vrienden en kennissen en verwachten U op deze aangenamespelnamiddag …. Het is reeds een traditie … we hebben gezorgd voor een prachtig aanbod vanwaardevolle prijzen …. Zeker de moeite om eens deel te nemen … we sluiten af met een koffietafelen een gezellige babbel …Inschrijven: tot 4 mei, de wijkverantwoordelijke zal uw deelname noteren en bezorgen dit alles bij Rita, stipt!!! DEELNAME AAN HET BINGO-spel + Koffietafel 18 € p/p

Donderdag 23 mei: FIETSTOCHT samen met OKRA H.HART HAMME “ DEZOUAVENGORDEL We vertrekken in Tielrode op het kerkplein te 13 uur en sluiten aan om14u20 met OKRA Zouaaf (hun lokaal Zouavenstraat 16 te Hamme ) voor een tocht van ongeveer15 km langs Durme en Schelde. Een versnapering na de tocht, en soep en koffie zijn daarverkrijgbaar ( desnoods iets van pic-nic meenemen ( deelname gratis) INSCHRIJVEN ofdeelname kenbaar maken bij Wilfried of Jean tegen woensdag 15 mei

Maandag 13 mei: Bezoek Fort van Steendorp EEN GEGIDST BEZOEK en bezoek aan het fort, met info over artillerie-ingang, binnenplaats, ingang rechter halve caponnière met lift en kruitkamer + bezoek aan noordelijke wallen ( met enig klimwerk). Vlotbegaanbaar voor groepen, ondanks de begroeiing ( duur 105 minuten ) afspraak: Kapelstraat 202- 14 uur met eigen vervoer. Belangstellenden schrijven in bij Wilfried en Jean tot 8 mei zodat we een overzicht hebben over het aantal personen. OKRA zal de kosten betalen!!

Reeds noteren voor het komende voorjaar:Donderdag 13 juni: PRAATCAFE Ons medebestuurslid GASTON stelt zijn verzameling voor :“ BANKBILJETTEN OVER DE GANSE WERELD EN DOOR DE TIJD “

Donderdag 20 juni: FIETSTOCHT

Zaterdag 29 juni: KIPPENTRITSING “ The Ranch”

Eventuele andere activiteiten zijn in voorbereidingen en de uitnodiging met meer info zijn telkenste lezen op de maandelijkse nieuwsbrief .

Ons bestuurslid Gaston heeft bij het begin van dit jaar de vele kleurschakeringen in de natuur bemerkt en is aan het schrijven, proza en dichtwerk begonnen … geen verslag van een activiteit maar met scherpe blik en alziend oog de schoonheid en de kleuren van de natuur bemerkt ….
KLEURSCHAKERINGEN IN DE NATUUR
HEDENDAAGSE SCHILDERACHTIGE TAFERELEN KUNNEN DEZE MET EEN ANDER SEIZOEN DELEN EEN HERFSTBEELD VERTOONT OOK ZO’N KLEUREN MET DAARBIJ DIE TYPISCHE SEIZOEN INDRINGENDE GEUREN IN DE HERFST ZIET MEN ECHTER EEN BEELD VAN VERVAL NIEUWE OPKOMENDE GEWASSEN BLIJVEN MAANDENLANG OP STAL TOTDAT, NA DE KOUDERE TIJD, DE NATUUR WEER WORDT OPGESTART EERST LANGZAAM MAAR GELEIDELIJK VOLGT HET HELE PART NIEUW LEVEN KOMT PIEPEN OVERAL ROND EEN RING VAN LAURIERSTRUIKEN HEET DAT GRAAG WELKOM HUN LENTEBLOESEM STAAT FIER RECHTOP ALS EEN WITGELE KAARS TALRIJK OVERAL OP KOPDE VOORHEEN ROTTENDE HERFSTGROND IS NU VERDWENEN EEN GROEN TAPIJT ER BOVENOP IS NU VERSCHENEN DE MET GEWASSEN OMZOOMDE TERREINEN IN DE NABIJE BUURT VERTONEN WEER NIEUWE FRISSE KLEUREN ALS BIJ WONDER BESTUURD LICHT EN DONKERGROEN, ROZIG, LICHT EN DONKERBRUIN ALLES IS AANWEZIG IN DIE ENORME OMRINGENDE TUINDE BOMEN GROEIEN WEER NAAR HUN BESTE PAK IN DE JUISTE MAATDE OVERBLIJVENDE BRUINE BLAD LOZE TAKKEN ZIJN HOPELOOS LAATEN GAAN SNEL VERDWIJNEN IN HET AANZWELLENDE GROENE GEHEEL EN HET VOGELVOLK STAAK EVEN HUN LUSTIG GEKWEEL WANT ZE NESTEN VOLOP EN BOUWEN NOG AAN ’T COMFORT VOLGENS HUN MOTTO : “MIJN GEZIN KOMT NIETS TEKORT”BIJ MIJ BINNEN MOET IK NOG EVEN WACHTEN OP DE KOMENDE VORSTLOZE NACHTEN MIJN BINNEN GEHOUDEN VERSE BLOEMEN EN PLANTEN KIJKEN REIKHALZEND UIT NAAR DE HELDERE KANTENEN WANNEER DE VORST DEFINITIEF VERTREKT MOGEN ZIJ BUITEN GAAN PRIJKEN VOOR EEN TIJD HOPELIJK LANG GEREKT!
GASTON.