Nieuwsbrief februari 2020

Nieuws uit ons trefpunt:  

Met  onze nieuwsbrief voor het nieuwe jaar   willen we al onze leden een gezond en gelukkig Nieuwjaar 2020 wensen  en  hopen we dat we U nog talrijk mogen begroeten op al onze activiteiten  voor dit jaar.  Het bestuur zal er voor zorgen dat we ook dit jaar een mooi programma kunnen  aanbieden.  Samen met U  en vrienden en familie en kennissen bent U  steeds  van harte welkom op al  onze bijeenkomsten.   Een  aangename babbel, een feestje, reis,  petanque  en info  …. Zijn enkele  van  onze jaarlijkse aanbiedingen  …    geniet er samen van met al onze leden!   Enkele  bestuursleden  zijn  voor het nieuwe jaar  niet meer van start gegaan na vele jaren inzet in het bestuur en vrijwilligerswerk naar al onze leden toe,  danken we hen  voor hun trouwe inzet in ons trefpunt en de vele contacten met de leden en we hopen hen  nog vele jaren te mogen begroeten  bij samenkomsten in onze vereniging.   Godelieve, Renilde en Yvette  nogmaals van harte dank voor alles wat u  voor OKRA  Tielrode gedaan hebt en blijf  verder genieten samen  met al onze leden.

PETANQUE:     dagen voor de maand  februari  5 – 12 – 19 – 26 –  van  14 tot 17 uur  Plaats van afspraak:  “ Domein  De Ster”   deel name 1,5 € p/p   iedereen welkom,  kom  eens kijken …  probeer eens …. Een aangename namiddag  en  sportief bewegen …..

Dinsdag 4  februari  14 u 30   GILDENHUIS

GRATIS  PANNENKOEKENDAG

Graag  nodigen we onze leden uit….  Breng gerust familie, vrienden, buren of kennissen mee …  We  willen U alle graag  verwennen en een oude volkstraditie bewaren …  “  ER IS GEEN VROUWKE ZO ARM OF  ……… een  babbeltje met daarbij een geurig  tasje koffie  ….  Gesuikerde pannenkoekje …  wat kan er heerlijker zijn op die namiddag en dit allemaal:     GRATIS

Zorg ervoor dat u deze namiddag niet laat voorbij gaan  …

Help elkaar met vervoer als  dit noodzakelijk is  …

 Om  toch een klare kijk  over het geheel te hebben,  vragen we wel dat u  uw deelname kenbaar maakt bij de wijkverantwoordelijke … en bent u  met meerdere personen  ….  Het aantal  doorgeven aub      IEDEREEN  WELKOM!

Alle inschrijvingen verzamelen   bij  RITA  of  WILFRIED   en dit tot  zaterdag 1  februari ‘20

OKRA-academie  MAANDAG 17 februari  — 14u30  ZAAL   Roxy  —  TEMSE

NATUURLIJKE  GENEESMIDDELEN    door  Luc  Bosmans

Meer en meer  mensen gebruiken natuurlijke geneesmiddelen. Maar wat zijn ze precies,  wat is het verschil met klassieke, en met homeopathie?  Zijn  ze altijd veilig, effectief?  Mogelijks  gebruik je er al in je keuken, als kruiden,  zonder het te weten!  Luc  Bosmans  geeft ons, vanuit zijn beroepservaring,  zijn visie over natuurlijke geneesmiddelen,  geneesmiddelen die uit de natuur  voortkomen.            Prijs 8 €   —  leden  OKRA 5 €  ( koffie  of thee inbegrepen )

ENKELE VASTE DATA VOOR HET JAAR 2020

Paasfeest donderdag 9 april

Bingo-namiddag donderdag 14 mei

Kippentritsing  zaterdag 4 juli

Sneukeltocht  BBQ donderdag 17  september

Beulingentocht  donderdag 1  oktober

Algemene vergadering  donderdag 29  oktober

Kerstfeest dinsdag 15  december