NIEUWSBRIEF DECEMBER – JANUARI 2020 – 2021

OOK KERSTMIS ZAL HEEL ANDERS ZIJN DIT JAAR

Maar misschien kan de advent juist nu een sterke tijd  worden. Licht zoeken en zien in het duister,

Elkaar tot licht zijn in de lange, donkere tunnel. We kunnen ons nu  al her en der voorbereiden 

om de adventskrans tot een teken  van  weerbaarheid en hoop  te maken:  van de pijnlijke coronakrans.

Een  krans-van-volharding-in-broosheid maken.    Vier weken  een kaars aansteken,  vier  weken  ons versterken aan het licht.  Vier weken onze aandacht en zorg  her-nieuwen.

Dan kan het een  Kerst-gebeuren worden zoals het was in de verhalen van toen:   op weg gaan met  de  Geest-kracht die ons opricht  in het diepste van de nacht.     (  Jean-Paul  Vermassen )

Activiteiten   voor de maand  december- januari

We zijn  nog steeds niet verlost van het coronavirus,  besmettingen  en overlijdens  en opnames  in de ziekenhuizen  gaan in dalende lijn  ….  Er is hoop,  en dankzij de aankondiging van het aankomende vaccin  kunnen  we stilaan  uitkijken naar een betere  toekomst.

De strenge maatregelen  hebben  ook  gevolgen  op de activiteiten van ons OKRA  trefpunt: Daarom   heeft het bestuur beslist in  overleg met alle bevoegde instanties (  regio  en nationaal )  alle activiteiten  voorlopig   op  te  schorten  en  dit voor de volgende maanden  december en januari  ….

Lidgeld  2021:    

Onze wijkmeesters zullen  U  in de maand januari 2021  een bezoekje  brengen  en  uitnodigen    voor de betaling van het lidgeld voor het komende   jaar ,  we   hopen  dat  U  uw  bijdrage zult  hernieuwen en  we zullen trachten  van een nieuw  aangenaam  jaarprogramma  aan te  bieden.

Het  OKRA team  wenst u  allen een zalig kerstfeest en eindejaarsdagen.

Hou het veilig en gezond !