Een aanrader van jewelste: Filmvertoning “Rebels”

Maandag 13 februari vertonen we de film ‘Rebels’, een documentaire over hoe een aantal 75-plussers in opstand komen en rebelleren omdat ze zich ergeren aan de manier waarop hun generatie voorgesteld wordt.  ‘Genoeg’ zeggen ze in Rebels.  Ze willen niet langer genegeerd worden, ze pikken het niet dat ze op basis van hun leeftijd worden afgeschreven.  Elk op hun eigen manier verzetten deze senioren zich tegen betutteling, doen er alles aan om gehoord te worden en vertikken het om oud te worden.

Met deze film tonen Ann Peutemans en Brecht Vanhoenacker hoe actieve senioren in het leven staan, hoe ze hun 3dejeugd beleven en nog steeds vat hebben op wat zich in hun omgeving, en bij uitbreiding in de wereld plaatsvindt.

Maandag 13 februari om 14.30u 

Cc Roxy Temse, Stationsstraat 29 Temse.  

De inkom bedraagt voor OKRA-leden 7€, niet-leden betalen 10€.